Príbehy majstrov

Jozef Lenhart, Juraj Leporis

Otvorenie výstavy:
15. 11. 2005 o 17. 00 hod.
Trvanie výstavy:
15. 11. 2005 - 26. 1. 2006

Pri príležitosti životných jubileí majstrov ľudovej umeleckej výroby Jozefa Lenharta a Juraja Leporisa otvára Galéria ÚĽUV v Bratislave výstavu nazvanú Príbehy majstrov.

Jozef Lenhart, soľničky, jedľový svorJozef Lenhart je svojou tvorbou nosnou osobnosťou ľudového výtvarného prejavu vo viacerých materiálových odvetviach, najmä rezbárstve, spracovaní kože a kovu. Výrobky Jozefa Lenharta charakterizujú dve základné polohy tvorby. Z princípov ľudového umenia vychádzajú práce podľa pôvodných predlôh predmetov, ktoré zmenili svoju pôvodnú úžitkovú funkciu na dokumentárnu a estetickú. Ide o bačovský riad a predovšetkým typovo vyhranené svorové črpáky z lokalít hornej Nitry, široké kožené opasky s mosadznými zdobenými prackami, predmety z parožia či rohoviny a iné.
Druhou polohou je uplatnenie pôvodných techník a vzorov na predmetoch súčasných potrieb, ako je to napríklad v prípade dámskej listovej kabelky odvodenej z kapsičky širokého opasku a využitím ornamentiky tradičného zdobenia na koži, ale tiež šperky, prívesky či brošne s pôvodnými vzormi praciek.

Juraj Leporis, hračky, prírodný smrekJuraj Leporis vytvára úžitkové predmety každodennej potreby s citom pre prirodzenú krásu materiálu, v ktorom uskutočňuje svoju myšlienku. Jeho životným poslaním sa stalo tokárstvo. Pracuje prevažne s domácimi drevinami, dôsledne rešpektuje ich úžitkové i estetické vlastnosti, hustotu, vôňu, štruktúru, farebnú pestrosť a necháva vyniknúť ich osobitosti. Vo svojej tvorbe uprednostňuje hladké opracovanie s minimálnou povrchovou úpravou, čiastočne pracuje s tónovaním najmä topoľového dreva morením, predmety určené na kuchynské použitie sú výlučne z javora bez akejkoľvek povrchovej úpravy, pri drobných úžitkových predmetoch využíva farebnosť ovocných drevín, štruktúru jaseňa, majestátnosť orechového dreva. Vrcholom jeho majstrovstva sú veľkorozmerné tokárske práce, záhradné sochy a úžitkové predmety, ktorých pôvodný účel presahuje monumentalita sochárskeho objektu.

Súčasťou expozície je prezentácia dokumentárnych filmov o vystavujúcich autoroch.

 

Galéria ÚĽUV
Obchodná 64
Bratislava
Otváracia doba:
utorok - piatok: 12.00 - 18.00 hod. 
sobota: 10.00 - 14.00 hod.
Vstup voľný!