Drevený svet Petra Zoričáka

Trvanie výstavy: 27. 7. – 18. 10. 2006

Peter ZoričákPre Petra Zoričáka (nar. 1954), profesionálneho historika, archivára, ktorý sa k svojej profesii dopracoval cez lásku k histórii a štúdiom na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Olomouci, sa stala výtvarná rezbárska tvorba celoživotným koníčkom.

Zoričák, narodený na Záhorí, rodom ale hlásiaci sa k Tatrám a Ždiaru, žije už mnoho rokov v Kremnici, slávnom a významnom centre baníctva a baníckej kultúry na Slovensku. Jeho tvorba je blízka ľudovému výrazu. Nie výberom zobrazených prvkov či tematikou, ale spôsobom práce - zjednodušovaním motívu a využitím silného emocionálneho náboja, tvoriaceho atmosféru sochy.

Jeho drevené betlehemy či vyrezávané salaše sú napríklad komponované v ploche nad sebou podobne, ako to možno vidieť na gotických oltárnych sochárskych kompozíciách. Ku všetkému, čo zobrazuje – svet ľudí či motívy zo živočíšnej ríše, pristupuje s neobyčajnou láskou a žičlivým humorom vnímavého tvorcu.

Iste aj preto Zoričákove sochy oslovujú mnohých milovníkov umenia a tiež cudzincov, pre ktorých sú originálnym pohľadom na Slovensko a jeho človeka.

Peter Zoričák - DrevorezbyPeter Zoričák - DrevorezbyPeter Zoričák - DrevorezbyPeter Zoričák - Drevorezby

 

Galéria ÚĽUV
Obchodná 64
Bratislava
Otváracia doba:
utorok - piatok: 12.00 - 18.00 hod. 
sobota: 10.00 - 14.00 hod.
Vstup voľný!