Tibor Kobliček - Ľudové hudobné nástroje

Trvanie výstavy: 15. 2. - 2. 4. 2005

Tibor KobličekTibor Kobliček je v súčasnosti vari najvšestrannejším výrobcom ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Svoje výtvarné vlohy najprv prejavoval ako amatérsky výtvarník vo forme voľnej maľby, kresby i grafiky a neskôr využíval ako profesionálny výtvarník propagácie. Zmysel pre technickú presnosť, ktorú získal v profesii sústružníka, obrábača kovov od polovice sedemdesiatych rokov, už ako zrelý muž, využíva pri výrobe ľudových hudobných nástrojov. Najprv to bola fujara, originálny hudobný nástroj Podpoľania a širšieho okolia, neskôr to boli píšťaly a postupne pridáva ďalšie ľudové a neskôr aj historické hudobné nástroje. Aj keď sám pochádza z Turičiek, kde s malými prestávkami prežil doteraz väčšinu svojho života, jeho záujem o ľudové hudobné nástroje a ich výrobu prestupuje hranice regiónu a venuje sa aj výrobe hudobných nástrojov charakteristických, či lepšie povedané zachovaných aj v iných regiónoch Slovenska i historickým nástrojom, dnes zachovaným už len v múzeách. Na všetky vyrobené nástroje vie aj sám zahrať a nechýba mu dobrý hlas a zaujímavý spevácky prejav a znalosť množstva piesní. Tibor Kobliček sa stal pojmom medzi výrobcami ľudových hudobných nástrojov i medzi muzikantmi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Je to výsledok jeho dlhoročnej cieľavedomej, systematickej i objavnej práce, do ktorej vložil svoj hudobný, spevácky, interpretačný talent, ale i zručnosť a technické myslenie i individuálny výtvarný názor.

Koblíček však nejde len cestou intuície a odvolávania sa na zabehnuté stereotypy výroby či tradíciu. Aj tu prejavujú jeho osobné životné skúsenosti a racionálne myslenie. Výtvarné sklony sa prejavujú inde - vo variabilnosti ornamentov, rozvíjaní, vytváraní vlastných, ktoré síce v technikách vychádzajú zo starších vzorov, ale sú jednoznačne poznačené Koblíčkovou tvorivosťou .Svojská výzdoba väčšiny nástrojov je vari najvýraznejšou črtou jeho produkcie. Hudobné nástroje zdobí rôznymi motívmi vegetatívnych ornamentov a zriedka aj geometrickými motívmi, ktorých strohosť s obľubou zjemňuje zaoblením liniek či kombináciou s rastlinnými motívmi.

Aj keď to často vyvoláva polemiku i rôzne ohlasy, čo spôsobuje najmä používanie dekóru aj na miestach a častiach nástrojov , ktoré sa v minulosti nezdobili a niekedy aj nezvyklými kombináciami techník a motívov. Signovaním svojich nástrojov Koblíček sa hlási k svojmu autorstvu, neskrýva sa za anonymitu ľudového výtvarného prejavu, je ním však jednoznačne ovplyvnený, vedome z neho čerpá, inšpiruje sa ním či už priamo na starších výrobkoch či z odbornej literatúry a dáva mu svojský výraz, tvorivo technicky i interpretačne ich rozvíja.

Na hudobné nástroje vyrobené Tiborom Kobličkom vďaka ich zvukovým vlastnostiam hrajú vynikajúci muzikanti i popredné folklórne súbory. Vlastnia ich múzeá, divadlá, filmové štúdia i jednotlivci. Jedni si cenia ich zvukové vlastnosti iný si ich vybrali aj pre ich i výtvarné hodnoty. Tibor Kobliček sa zaslúžene stal pojmom vo výrobe ľudových hudobných nástrojov i ako interpret - hudobník a spevák so svojským hlasom a dobrou interpretáciou množstva ľudových piesní z Podpoľania i iných regiónov Slovenska.

Tibor Kobliček prezentuje svoju činnosť, ale i spevácke a interpretačné umenie na rôznych festivaloch doma i v zahraničí. K najúspešnejším patria prezentácie na Expo v Seville a Hannoveri v roku 2000. Na týchto podujatiach získava obdiv návštevníkov, ktorí aj keď hneď nezačnú sami vyrábať hudobné nástroje či na nich hrať, dozvedia sa takto o hodnote ručnej práce, o pestrosti ľudovej hudby o poetike slovenských ľudových piesní.

 

Galéria ÚĽUV
Obchodná 64
Bratislava
Otváracia doba:
utorok - piatok: 12.00 - 18.00 hod. 
sobota: 10.00 - 14.00 hod.
Vstup voľný!

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Bratislava > 2005 > Tibor Kobliček - Ľudové hudobné nástroje