Svet podľa nití

Paličkovaná čipka z tvorby ÚĽUV (1950 - 2004)

V čipkárskej výrobe nadviazal ÚĽUV na bohaté tradície čipkárstva v jednotlivých oblastiach Slovenska (banícka čipka na strednom Slovensku v okolí Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice a Kremnice a na východnom Slovensku v okolí Prešova, roľnícka čipka, ktorá dominovala na západnom Slovensku v okolí Bratislavy, Senice, Piešťan, v Gemeri a na Spiši). Sortiment tvorili spočiatku metráže tradičných čipiek, motívy a paličkované krojové súčasti. S cieľom širšieho uplatnenia čipky v interiéri sa začali prispôsobovať na okolky prikrývok, úsporné prestierania, obrusy, pričom sa menila farebnosť a upravovali sa vzory. V ďalšom vývoji začali tvorbu čipiek usmerňovať profesionálne výtvarníčky a tradičná čipka získala novú podobu.

Základ výtvarnej stránky čipky v ÚĽUV-e vznikol najmä počas dlhoročného pôsobenia výtvarníčky Boženy Janekovej. Výrazne obohatila sortiment o úžitkové textílie a dekoratívne bytové doplnky. Rozpracovala tradičné technické i vzorové prvky starohorskej, špaňodolinskej, hlbockej, rejdovskej a novohradskej čipky a využila ich do formy závesov, obrazov i na textílie rôzneho druhu. Ňou navrhnuté čipky sa stali trvalým zdrojom inšpirácie, z ktorej sa dá podľa potreby a záujmu vychádzať a ďalej ho rozvíjať.

Výstava obsahuje prierez čipkárskou tvorbou v ÚĽUV-e približne od roku 1950 po súčasnosť. Okrem Boženy Janekovej sú predstavené aj práce výtvarníčok Anny Drobovej, Ivety Feckovej, Jany Menkynovej, Evy Bachratej, Evy Hybenovej a tvorba čipkárok - majsteriek ÚĽUV-u.

Doplňujúcimi exponátmi sú ukážky tradičnej čipky zo zbierkového fondu ÚĽUV-u - čipky v metrážach, na odevných súčastiach a bytových textíliách.

 
IMAGE_ID