Chordofóny – strunozvučné nástroje

 

Spoločným znakom ich konštrukcie je dutý rezonančný korpus, nad ktorým je natiahnutá struna alebo struny. Potrebnú výšku tónu určuje hrúbka struny a sila jej napnutia. Struna sa ladí naťahovaním ladiacimi kolíkmi, ktoré sa otáčajú prstami alebo ladiacim kľúčom. V minulosti sa struny vyrábali zo zvieracích čriev, dnes sú zväčša kovové. Strunozvučné nástroje mali a dodnes majú dominantnú polohu v hudobnej kultúre ľudu, pretože špecifikami svojich hudobných a technických možností v plnej miere zohľadňujú zvláštnosti a pestrosť jeho vokálnej tvorby, tanečného prejavu a hudobného myslenia.

 
 

« Späť