Bezpečnostné opatrenia zavedené pri návšteve výstavy
„Majstri hudobných nástrojov“

 

Nevyhnutnou podmienkou otvorenia výstavy je dodržiavanie všetkých potrebných bezpečnostných opatrení v záujme ochrany zdravia návštevníkov, ako aj zamestnancov inštitúcie.

Sprístupnenie výstavného priestoru sa realizuje v súlade s Príkazom ministerky kultúry č. 9/2020 za účelom koordinácie obmedzení a postupným uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas pandémie koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Vstup do objektu ÚĽUV-u, kde sa nachádza galéria bude možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 4 osôb ( podľa koeficientu 25m2 /osoba) . Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do budovy. Pri pohybe v priestoroch budovy je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.

Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeách povolené.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Bratislava > 2020 > Majstri hudobných nástrojov > Bezpečnostné opatrenia zavedené pri návšteve výstavy "Majstri hudobných nástrojov"