Majstri hudobných nástrojov

Hudobné nástroje v ľudovej kultúre na Slovensku

od 11. 5. 2020

 

Pri príležitosti 75. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby je otvorená od 11. mája 2020 v  Galérii ÚĽUV v Bratislave výnimočná výstava Majstri hudobných nástrojov, ktorá predstaví návštevníkom ľudovú hudobnú kultúru Slovenska. Výstavu robia výnimočnou nielen samotné historické zbierkové predmety a nástroje od súčasných majstrov, ale aj 3D modely vybraných exponátov, vďaka ktorým budú môcť hmatom objaviť krásu hudobných nástrojov aj slabozrakí a nevidiaci návštevníci.

Za požičanie korytkových huslí na nafotenie vizuálu k výstave ďakujeme Oliverovi Jarošovi.

 
 

Hudba, piesne, melódie sprevádzajú ľudí vo všedné i sviatočné dni, vo chvíľach radosti i smútku. Veríme, že výstava venovaná ľudovým hudobným nástrojom a ich výrobcom, bez koho by sme nepoznali čaro hudby, prinesie potešenie a radosť profesionálom aj laickým návštevníkom – povedal Vladimír Kovár, poverený zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV.

Výstava je delená na štyri tematické celky do ktorých boli zahrnuté hudobné nástroje podľa zvuku. Návštevníci spoznajú nástroje v skupine aerofónov, idiofónov, chordofónov a membrafónov. Zbierkové predmety Slovenského národného múzea – Hudobného múzea a Múzea ľudovej umeleckej výroby dopĺňajú výrobky súčasných výrobcov.

Aerofóny

Idiofóny

Chordofóny

Membranofóny

Výstava je prístupná za prísnych bezpečnostných opatrení.