Z ohňa zrodené

od 31. 5. 2019 do 6. 9. 2019

 

Výstava Z ohňa zrodené predstaví kováčstvo ako remeselnú výrobu železných predmetov v otvorenom ohni, prínos ÚĽUV-u v procese zmeny výroby od tradičného kováčstva k výtvarno-umeleckému stvárneniu predmetov a pohľad na rómske kováčstvo ako jedno z tradičných zamestnaní Rómov. Výstava je verejnosti prístupná od 31. mája 2019 do 6. septembra 2019.

 
 

Kováčstvo je popri hrnčiarstvu jedným z najstarších výrob ľudstva. Je charakterizované ako remeselná výroba železných predmetov pomocou ručných nástrojov a tepelného spracovania kovaním, to znamená výrobu predmetov ohrievaním v otvorenom ohni. Výstava nazerá na kováčstvo komplexne – od materiálu, cez základné náradie a pracovný priestor, až po samotné úžitkové i umelecké predmety.

 

Sprievodné podujatia:
20. 6. 2019 - Prednáška Rómske kováčstvo 
5. 9. 2019 - Kurátorský výklad a prednáška Kováči v Prešporku