Srdcom zdobené

od 19. 9. 2019 do 28. 2. 2020

 

Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. K jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.

 
 

Na výstave sú prezentované geometrické, rastlinné, zoomorfné a antropomorfné motívy, ktoré sa vo viacerých obmenách a variáciách vyskytujú takmer vo všetkých materiálových skupinách. Veríme, že sa nám podarilo poukázať na jedinečnosť a nádheru ľudových ornamentov ako cenných inšpiračných zdrojov, ktoré môžu poslúžiť širokej verejnosti ako dôveryhodné východisko pri tvorbe v umeleckej či záujmovej sfére.

Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave a z dielní súčasných výrobcov (napr. Peter Lužák, Jana Majerská, Oľga Obertová, Katarína Žiak).

 

Sprievodné podujatia:
27. 2. 2020 – Posledná prechádzka výstavou
23. 1. 2020 – Prednáška Tradičný odev v plynutí času
14. 11. 2019 – Prednáška Na majolike maľované
3. 10. 2019 – Kurátorský výklad a prednáška Dekoratéri v Prešporku