Výstavy v Galérii ÚĽUV Bratislava 2019


 

Srdcom zdobené

Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. K jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.

19. 9. 2019 – 28. 2. 2020

Sprievodné podujatia:
27. 2. 2020 – Posledná prechádzka výstavou
23. 1. 2020 – Prednáška Tradičný odev v plynutí času
14. 11. 2019 – Prednáška Na majolike maľované
3. 10. 2019 – Kurátorský výklad a prednáška Dekoratéri v Prešporku

 
 

Z ohňa zrodené

Výstava Z ohňa zrodené predstaví kováčstvo ako remeselnú výrobu železných predmetov v otvorenom ohni, prínos ÚĽUV-u v procese zmeny výroby od tradičného kováčstva k výtvarno-umeleckému stvárneniu predmetov a pohľad na rómske kováčstvo ako jedno z tradičných zamestnaní Rómov. Výstava je verejnosti prístupná od 31. mája 2019 do 6. septembra 2019.

31. 5. 2019 – 6. 9. 2019

Sprievodné podujatia:
20. 6. 2019 - Prednáška Rómske kováčstvo 
5. 9. 2019 - Kurátorský výklad a prednáška Kováči v Prešporku

 
 

Sláva košíkom!

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Poľským inštitútom a s poľským združením Serfenta prináša do Bratislavy jedinečnú košikársku výstavu. Návštevníci budú môcť spoznať čaro tohto tradičného remesla, ktoré v súčasnosti fascinuje čoraz viac ľudí, v Galérii ÚĽUV v Bratislave od 15. februára do 22. mája 2019.

15. 2. 2019 – 22. 5. 2019

Sprievodné podujatia:
28.2.2019 – prednáška Prútie v tradičnej vidieckej kultúre Slovenska
21.3.2019 – prednáška Kremnické čipkárske školy 1888 – 1953
18.5.2019 – Noc múzeí a galérií – predvádzanie košikárskej výroby, odborný program venovaný téme prírodných pletív