Výstavy v Galérii ÚĽUV Bratislava 2018


 

Kruhy na vode 2018

Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje výber najlepších dizajnérskych prác ocenených v 10.ročníku súťaže Kruhy na vode, ktorá iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Jubilejný ročník bol otvorený jednotlivcom i kolektívom z krajín V4, vďaka čomu súťaž nadobudla medzinárodný charakter. Vystavené práce tak ponúkajú nie len náhľad na súčasné úžitkové umenie a dizajn, ale aj priestor na konfrontáciu prístupov jednotlivých krajín.

19. 10. 2018 – 25. 1. 2019

 
 

Koníčky

Výstava Koníčky je venovaná koníkovi ako motívu, ktorého využitie má v našej spoločnosti stáročnú tradíciu v mnohorakých materiáloch. Predstavuje jeho transformujúcu sa podobu od dostupných historických dokladov cez obdobie tvorivosti pod značkou úľuv až po jeho súčasné znázornenie v dizajne. Koník je hračka, suvenír, interiérový doplnok, interaktívny prvok vo svete detí aj dospelých. Výstava ho uchopila v historickom kontexte tradičnej ľudovej kultúry cez jeho symboliku, spätosť s človekom pri práci i významnú rolu, ktorú zohrával vo svete detí.

1. 6. 2018 – 5. 10. 2018

14. 6. 2018 – sprievodné podujatie Villo.design - prednáška Koník Alfréd.

29. 9. 2018 – sprievodné podujatie Vyrob si koníka z textilu – tematická tvorivá dielňa a kurátorský výklad.

 
 

V krajine remesiel

O tradičné ľudové remeslá je stále záujem aj medzi tými najmenšími. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) to dokazuje výstavou v Krajine remesiel 2017. Výstava prezentuje práce zručných detí od 8 do 15 rokov, ktoré sa zapojili do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom V Krajine remesiel. Výstavná prehliadka všetkých prihlásených prác do súťaže bude verejnosti sprístupnená od 2. 3. 2018 do 19. 5. 2018 v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave.

2. 3. 2018 – 19. 5. 2018