Galéria ÚĽUV Bratislava

 

Galéria ÚĽUV je miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Okrem výstav slúži Galéria ÚĽUV aj ako multimediálne informačné stredisko, vybavené prezentačnou technikou pre individuálnych záujemcov o problematiku ľudovej umeleckej výroby a remesiel.

Otvorené v pondelok až piatok od 12.00 do 18.00 hod.

Adresa: Obchodná 64, 816 11 Bratislava. Vstup do galérie je voľný.

 
 

 

Aktuálna výstava:

 

Srdcom zdobené

Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. K jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.

19. 9. 2019 – 28. 2. 2020

Sprievodné podujatia:
27. 2. 2020 – Posledná prechádzka výstavou
23. 1. 2020 – Prednáška Tradičný odev v plynutí času
14. 11. 2019 – Prednáška Na majolike maľované
3. 10. 2019 – Kurátorský výklad a prednáška Dekoratéri v Prešporku

 
 

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Bratislava