Galéria ÚĽUV Banská Bystrica

 

Výstavný priestor určený na prezentáciu výstav súčasného remesla a ľudovej umeleckej výroby sa dočasne nachádzal na prízemí objektu Regionálneho centra remesiel ÚĽUV. V týchto priestoroch sa aktuálne nachádza ÚĽUV Plus – nezisková organizácia zaoberajúca sa službami v oblasti tvorby ľudových umeleckých výrobkov, zhotovovania a odbytu predmetov spojených s ľudovou umeleckou výrobou. Jej cieľom je rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych hodnôt v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. Hlavným cieľom organizácií ÚĽUV PLUS je vytvárať optimálne podmienky pre ľudových umeleckých výrobcov tak, aby sa zachovala druhová rôznorodosť a realizačná kvalita tradičnej remeselnej výroby po stránke technologickej, materiálovej, tvarovej a ornamentálnej. Galerijná forma predajní zabezpečuje dôstojnú prezentáciu širokého spektra ľudovoumeleckých výrobkov a remeselníkov.

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Banská Bystrica