"Opäť diZAjn"

 

Výstava predstavuje dizajnérske práce študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorí čerpajú inšpiráciu v tradícii.

V Dizajn Štúdio ÚĽUV v Bratislave od 4. 2. do 25. 4. 2015.

 
 

Priestorový dizajn je v súčasnosti najpočetnejším odborom na SSUŠ v Žiline. Na výstave „Opäť diZAjn“ sa predstavujú študentské práce v koncepcii výstavy, ktorá sleduje praktické vyučovanie prechádzajúce niekoľkými úrovňami. Žiaci sa učia pracovať s rôznorodými dizajnérskymi a sochárskymi materiálmi – od jednoduchších po zložitejšie. Keď sú materiály a techniky pre nich nové, riešia nenáročné zadania. Často pritom čerpajú inšpiráciu v tradícii, ako napríklad rôzne väzby, grafické a drotárske techniky či modrotlač. Niekedy sa úlohy prepoja s tradičnými sviatkami a vznikajú tak dizajnérske kraslice či vianočné ozdoby. Fantázia a tvorivá odvaha sa občas spájajú v dada objektoch. V posledných dvoch ročníkoch samostatne používajú získané remeselné zručnosti a v zložitejších dizajnérskych zadaniach narastá využívanie digitálnych technológií. Náročnejšie sú klauzúrne práce, kde študenti riešia tvary flakónov, ocenení, a obalového dizajnu.

Kurátor výstavy: Darina Arce

Otváracie hodiny Dizajn štúdia ÚĽUV :
Utorok - Piatok 13.00 - 18.00 hod.
Sobota 10:00 - 14:00 hod.
Vstup je voľný.

« Spať