Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV 2015


 

XY - Pavol Capik | Martyn Žabka

Dizajn štúdio ÚĽUV prezentuje dvojicu mladých dizajnérov, Pavla Capika a Martyna Žabku, ktorým je venovaná posledná tohtoročná výstava. „XY“ – dve písmená na konci abecedy, dvaja dizajnéri na začiatku sľubnej kariéry. Ich práce rozprávajú príbeh cez objekt, odkaz na remeselnú tradíciu či experiment s materiálom ako prirodzenou súčasťou tvorby v úžitkovom dizajne.

V Dizajn Štúdiu ÚĽUV v Bratislave od 22. 9. 2015 do 31. 1. 2016.

 
 

Dizajn, tvarovanie dreva a propagačná grafika

Výstava predstavuje dizajnérske práce študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, ktorí čerpajú inšpiráciu v tradícii. Nová generácia dizajnérov poukazuje na výtvarný potenciál ľudovej ornamentiky pre návrhy písma, obalový dizajn alebo tiež v úžitkovom dizajne. Študenti hľadali výrazové stvárnenie dekóru, ktorý reaguje na súčasnosť a zároveň odzrkadľuje ich výtvarný i životný pocit.

V Dizajn Štúdiu ÚĽUV v Bratislave od 8. 5. do 19. 9. 2015.

 
 

"Opäť diZAjn"

Práce študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorí sa radi inšpirujú tradičným remeslom. Cieľom výstavy je priblížiť, ako postupne žiaci napredujú, hoci sú ešte len na začiatku svojej dizajnérskej cesty.