V dobrom i zlom

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby ponúkne vo svojom Dizajn štúdiu ÚĽUV na Dobrovičovej 13 priestor ďalšej mladej výtvarníčke. Od 14. 5. do 28. 6. 2014 sa tu predstaví Hany H. Kašičková s výstavou súčasného autorského šperku „V dobrom i zlom.“

Vo svojich objektoch inklinuje Kašičková k hravej naratívnosti. Dominuje typická poetika detskej kresby a hrdinami príbehov sú lesné zvieratká a iné postavičky skvejúce sa pastelovým koloritom striekaného autolaku. S pribúdajúcimi skúsenosťami sa dej čoraz viac odohráva v inotajoch, prostredníctvom symbolov, písmen, číslic, či florálnych a organických foriem. Spolu s obsahom sa vyvíja aj forma šperkov. Vrstvením a vzájomným prekrývaním mosadzných a strieborných elementov vznikajú pôsobivé priestorové koláže.

 
 

Hany Kašičková je absolventkou Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk pod vedením profesora Weisslechnera na VŠVU. Patrí k mladej vlne súčasných slovenských šperkárov, ktorým nie je cudzie experimentovať s významovou hodnotou šperku. Popri vlastnej tvorbe aktívne participuje na kolektívnych výstavách a šperkárskych sympóziách. Slovenský šperk reprezentuje aj v rámci zbierky galérie Marzee v Holandsku. Od roku 2005 pôsobí na VŠVU ako lektorka Letnej akadémie šperku, ktorú aj sama založila.

 

Otváracie hodiny Dizajn štúdia ÚĽUV:
Utorok - Sobota 13:00 – 18:00 hod.
Vstup je voľný.