Dva z ôsmich

Ústredie ľudovej umeleckej výroby a ŠÚV Josefa Vydru pokračujú v úspešnej spolupráci a prinášajú do Dizajn štúdia ďalšiu zo série výstav Dva z ôsmich. Tentokrát sa návštevníkom v čase od 7.2. do 22.3.2014 predstavia odbory „Reštaurátorstvo“ a „Propagačné výtvarníctvo“.

Konzervárstvo a reštaurátorstvo drevorezieb je najmladším oddelením ŠÚV Josefa Vydru. V súčasnosti sa oddelenie špecializuje na reštaurovanie a konzervovanie pamiatok z dreva. Zvládnutie odboru nevyžaduje od študenta len osvojenie si náročných reštaurátorských techník, ale aj množstvo teoretických znalostí z oblasti dejín umenia, ikonografie, metodiky pamiatkovej starostlivosti, či znalosti reštaurátorskej dokumentácie. Reštaurátorské zadania oddelenie pripravuje v spolupráci s viacerými inštitúciami, ako napríklad Múzeum mesta Bratislavy, Slovenská národná galéria, SNM – Historické múzeum, SNM – Hrad Červený Kameň, SNM – Múzeum Bojnice alebo Západoslovenské múzeum v Trnave.

Oddelenie propagačného výtvarníctva je úzko spojené s pôsobením Rudolfa Filu, ktorý tu vyučoval takmer 20 rokov a svojím pôsobením zásadne ovplyvnil smerovanie oddelenia. Študenti oddelenia sú od začiatku vedení k invenčnému, samostatnému, kritickému a tímovému nazeraniu na prácu tak, aby postupne zvládli zadania rôznorodého aj komplexného charakteru. V portfóliu oddelenia propagačného výtvarníctva môžeme nájsť práce produktového, interiérového, grafického, knižného a obalového dizajnu, ale aj výstavnícke i scénografické realizácie. Oddelenie kladie dôraz na prepojenie s externým prostredím, aktuálna je napr. spolupráca s bratislavskou Galériou 19, pre ktorú realizovali niekoľko plagátov k ich výstavám. V projekte pre značku Remini si zasa vyskúšali tvorbu zápisníkov a autorskej knihy, v bratislavskej Škôlke pri lese začali v minulom roku prácu na veľkoplošnej exteriérovej maľbe. K ďalším úspešným realizovaným prácam patria napr. návrhy sedacích vakov pre firmu Tuli alebo séria plagátov pre bratislavskú Flóru.

Výstava Dva z ôsmich potrvá v Dizajn štúdiu ÚĽUV na Dobrovičovej 13 od 6. 2. do 22. 3. 2014.

Otváracie hodiny Dizajn štúdia ÚĽUV:
Utorok - Sobota 13:00 – 18:00 hod.
Vstup je voľný.