nakolene / makeshift

„Robiť niečo na kolene“ ako výraz pre amatérsku výrobu so zápalom pre improvizáciu a experiment bude ruka v ruke kráčať so svojím anglickým ekvivalentom „to do a makeshift job.“ Samotné slovo „makeshift“ sa pritom skladá z slov „make“ (vytvoriť, urobiť...) a „shift“ (zmena, posun, odklon...), čo sľubuje návštevníkom Dizajn štúdia ÚĽUV nevšedný zážitok.

V dvoch miestnostiach sa predstavujú dva rozbiehajúce sa slovenské projekty (Tvaroch a Piliny v hlave), ktoré majú spoločný zmysel pre experiment, netradičný prístup k tvorbe a spája ich spolupráca s platformou crafts.sk. Výber objektov predstavuje výsledky dvoch workshopov („nakolene“ a „makeshift“), ktoré sa uskutočnili v prvom polroku 2013 na Ústave dizajnu Fakulte architektúry STU v Bratislave. Workshopy sú prezentované oddelene, v dvoch miestnostiach, ktoré symbolicky spája prezentácia internetového projektu crafts.sk. Na výstave bude zároveň prvýkrát prezentovaná zmenená podoba portálu.

Piliny v hlave / Špecialisti na drevo

Piliny v hlave vznikli ako projekt Braňa Hrebíka v roku 2012 a v súčasnosti sa v spolupráci s dizajnérmi Paulínou Ebringer a Eugenom Paulovičom tím profiluje ako dizajnérske. Piliny sa pohybujú v oblasti produktového, interiérového a grafického dizajnu, s prevládajúcou kusovou až sériovou výrobou nábytku. Vo svojej tvorbe sa štúdio špecializuje na prácu s drevom, spája aktuálne dizajnérske trendy s citlivosťou k životnému prostrediu, s dôrazom na výnimočnosť a individualitu každého realizovaného návrhu.

Tvaroch / Dajte svojim nápadom tvar !

Začínajúci internetový portál s rýdzo slovenským názvom Tvaroch prichádza sprevádzaný sloganom „Dajte tvar svojím nápadom“. Ambiciózny projekt absolventa dizajnu výrobkov na FA STU Mateja Korytára nadväzuje na súčasný trend rapid prototypingu.

crafts.sk / Zdrojový kód slovenského dizajnu

Platforma crafts.sk chce prispieť k rozvoju slovenského remesla a dizajnu ako aktívnej súčasti domáceho kreatívneho priemyslu. Medzi hlavné ciele projektu patrí aktivizácia domácej dizajnérskej produkcie, definovanie a popularizácia „zdrojových kódov slovenského dizajnu“ a iniciovanie komunikácie medzi tvorcami, výrobcami a spotrebiteľmi nových domácich dizajnov. Idea projektu vznikla v rámci dizertačného výskumu Michaly Lipkovej pod vedením prof. Petra Paliatku na Ústave dizajnu FA STU v roku 2010.