DVA Z ÔSMYCH | Kameň + textil

Prvý prezentačný blok výstav DVA Z ÔSMYCH - Kameň + textil predstaví tvorbu mladých talentovaných študentov - dizajnérov, študujúcich v odboroch Ručné výtvarné spracúvanie textílii a Kameňosochárstvo na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave.

Odbor Ručné výtvarné spracúvanie textílií prepája výtvarno-tvorivé vedomosti študenta s remeselnou odbornosťou. Ucelený sumár textilných techník (výšivkárske a čipkárske techniky, ručné tkanie a viazanie gobelínov, technika batík a maľovanie na textil, pletenie a háčkovanie, konštrukcia a modelácia odevov) tvorí fundament výtvarného spracovania textilu na tomto oddelení. K tomu patrí aj využitie netextilných materiálov, teda práca s plastmi, papierom, technickými tkaninami, drôtom, kovom...
Oddelenie Kameňosochárstva nadväzuje výučbou na tradíciu Školy umeleckých remesiel. Dôležité miesto vo výučbe má prepojenie výtvarného, remeselného a úžitkového aspektu tvorby. Žiak pracuje s rozličnými materiálmi, spoznáva ich výtvarné a technické možnosti.

Kurátorkou výstavy je Viera Kleinová.

Verejnosti je výstava sprístupnená od 8. 2. do 16. 3. 2013 v otváracích hodinách:
PO – PI – 13:00 – 18:00 h
SO – 10:00 – 14:00 h
Vstup je voľný.