Dva z osmich (deviatich)

Oddelenie úžitkovej fotografie od konca vojny neustále rozvíja metodiku výučby, s dôrazom na akceptáciu nových technológií a postupov. Delí sa na dva celky, fotografický dizajn a fotografickú tvorbu. Žiaci sa učia zvládnuť fotografické technológie a popri tom rozvíjať svoje invenčné, asociačné a koncepčné schopnosti.

Oddelenie výtvarného spracovania keramiky a porcelánu patrí medzi oddelenie s najdlhšou tradíciou na škole. Oddelenie kladie dôraz na rozvoj a modifikáciu remesla v podmienkach súčasného spôsobu života. Absolventi opúšťajú školu s dôležitými poznatkami o materiáloch, ich technologickom a výtvarnom spracovaní.