crafts.sk - otvorený ateliér

crafts.skKolekcia je výsledkom spolupráce študentov Ústavu dizajnu FA STU v Bratislave a Ústredia ľudovej umeleckej výroby v rámci schémy s názvom Otvorený ateliér. Hlavným zámerom projektu je rozvíjať ľudovú výrobu na Slovensku a prinášať nové vzory výrobkov, rozšíriť trh so slovenskými dizajnérskymi produktami inšpirovanými ľudovou tvorbou o predmety „každodenné“ a cenovo prístupné širokej verejnosti, a v neposlednej rade práca dizajnérov v kontexte súčasného obchodného a marketingového prostredia. Kurátorkou projektu a výstavy je Mgr. Art. Michala Lipková.

V projekte crafts.sk posledné slovo nemá autor, ale užívateľ. Slovné spojenie „otvorený ateliér“ naberá nový význam. Má slovenský spotrebiteľ záujem o zdrojový kód slovenského remesla? Sú dizajnéri ochotní vzdať sa autorskej hrdosti v prospech ľudového vkusu?
Výstava je prístupná v priestoroch Dizajn štúdia ÚĽUV na Dobrovičovej 13 v Bratislave od 13. septembra do 17. novembra 2012.