MONIKA HANEČKOVÁ – POST

Výstava Moniky Hanečkovej „POST...“ je poctou ľudovej kultúre z pohľadu súčasného umenia. Výstava potrvá 17.3. – 25.5.2011

Prvá autorská výstava Moniky Hanečkovej POST je výrazom úcty tejto mladej výtvarníčky ľudovej kultúre, fascinácie jej hmotnými prejavmi a reflexie nad jej miestom v súčasnej spoločnosti. Monika je študentkou Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk na VŠVU a popri štúdiu pracuje ako konzervátorka v novovzniknutom Múzeu ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV. Jej diela sú zosobnením kombinácie jemného pohľadu súčasnej dizajnérky a originálnej tradičnej výroby starých majstrov. Výstava POST priťahuje svojou krehkosťou a čarovným preklenutím storočí; prevedením, ktoré je úprimné. Výstava potrvá 17.3. – 25.5.2011