KEKSy DESIGN

KEKSY v Dizajn štúdiu ÚĽUV
Už dva roky mobilizuje dizajn v Košiciach združenie KEKS Design/creative lab. Skupina mladých umelcov, väčšinu ktorej spája Fakulta umení Technickej univerzity, prestaví v priestoroch Dizajn štúdia ÚĽUV kolekciu nábytkových solitérov. Do septembra budú môcť návštevníci štúdia vidieť to najlepšie z priemyselného dizajnu tejto dynamickej 15-člennej dizajnérskej skupiny.

Napriek tomu, že sa takmer polovica členov združenia KEKS Design/creative lab venuje grafickému dizajnu, v Dizajn štúdiu ÚĽUV odprezentujú svoju produktovú tvorbu – stoličky, stolčeky, police a pod.. V tvorbe viacerých autorov je badateľné prelínanie dizajnu s voľným umením, individuálny charakter produktov, ako aj citlivý prístup k tradičným materiálom.

Výstava združenia KEKS Design/creative lab potrvá v priestoroch Dizajn štúdia ÚĽUV na Dobrovičovej 13 v Bratislave od 21.7. do 10.9.2011.

KEKS Design/creative lab je občianske združenie tvorené z prevažnej väčšiny študentmi Katedry dizajnu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Vzniklo pred dvomi rokmi s ambíciou vyplniť voľný priestor v kultúrnom sektore mesta Košice, v smere kultúrno-sociálnych aktivít z pohľadu dizajnu. Ich cestu k dizajnu, ktorý je pre nich Keksy, spoznáte na http://www.keksdesign.com