NEVER ENDING STORY
Sylvia Jokelová, Peter Machata

 

Priesečníkom tvorby Sylvie Jokelovej a Petra Machatu je reakcia na slovenskosť, ľudovosť a určitú „nekonečnú“ opakovateľnosť tém, foriem a problémov, ktoré nachádzame v našej kultúre, ale aj spoločnosti ako celku. Vytvárajú rozmanité šperky, objekty, grafiky alebo aj inštalácie, ktoré majú vždy v sebe absorbované niečo tradičné, ľudové, či prinajmenšom „typicky“ slovenské. Na druhej strane, v ich prácach možno objaviť a identifikovať veľmi aktuálne momenty, ktoré sú výrazne poznačené uvažovaním a prístupmi dneška. Kreatívne spojenie tradičných a súčasných prvkov sa tak v oboch prípadoch stáva východiskom pre hľadanie nových, znepokojivých a inšpiratívnych významov, no taktiež poukazuje na podnetné posúvanie hraníc možností vizuálneho stvárnenia.