Kde domov můj

Dizajnérske štúdio LLEV vzniklo v roku 2004 z iniciatívy teraz už manželského páru Marcela a Evy Mochalovcov. Obaja autori, ktorí sú silne emotívni a vnímaví k svojmu okoliu, sa svojimi spoločnými, a na druhej strane trochu odlišnými prístupmi k dizajnu skvelo doplnili a za šesť rokov existencie štúdia vytvorili množstvo výtvarne zaujímavých produktov a objektov, ktoré si na českej dizajnérskej scéne vydobyli výhradné a špecifické postavenie.


LLEVS citlivým emocionálnym založením oboch autorov korešponduje, samozrejme, aj ich už spomínaný špecifický tvorivý prístup. LLEV pracuje výhradne s prírodnými materiálmi, ktoré pretvára do formálne čistých, precízne realizovaných interiérových objektov so silným a bezprostredným vzťahom k prírode a všadeprítomným milým humanizmom. Užívateľ ho vníma cez „prosté“ používanie objektov a čistej radosti z nich. Drevený nábytok, bridlicové doplnky, objekty zo skla, vázy a poháriky, ktoré vznikajú zväčša ako unikátne originály, často vlastnými rukami dizajnérov, predstavujú zhmotnenú esenciu prírodných síl, ľudských emócií a vyšších filozofických úvah. To znamená, že tvorba štúdia LLEV neponúka len tradičné hodnoty dizajnu: estetickú a funkčnú, ale i spomínanú kvalitu emocionálnu a umeleckú, ktorá sa pre samotných tvorcov stáva možno oveľa dôležitejšou.
Výstava Kde domov můj je koncipovaná podobne. Vo vystavenom priereze doterajšej i celkom novej tvorby štúdia sa snažíme ukázať všetky základné výtvarné zámery Marcela a Evy Mochalovcov. Ich jednotlivé projekty nie sú vystavené osamotene, ale vždy s konkrétnymi inšpiračnými alebo inými zdrojmi. Či už je to dizajn z minulosti, spomienky z ciest do neznámych krajín alebo prírodné artefakty a procesy, ktoré stáli pri zrode výsledných produktov, zakaždým nám odhaľujú tvorbu štúdia LLEV z trošku iného uhla pohľadu. Už podľa názvu výstavy sa dozvedáme, že cesty, ktoré pár podnikol napríklad do Fínska alebo Indonézie, hrajú jednu zo zásadných rolí pri formovaní ich výtvarného názoru ovplyvneného ako primitivizmom prírodných národov, tak i prirodzenosťou vynikajúceho škandinávskeho dizajnu. Nachádzanie nových kultúr, nových domovov, ale i objavovanie nových stránok vlastného domova pomocou všetkých už spomínaných podnetov sa stalo základným leitmotívom celej výstavy. Všetko súvisí s myšlienkou štúdia vždy navrhovať veci pre domov a človeka, ktorý je v tomto tvorivom procese nakoniec ten najdôležitejší. Nezáleží na čase ani mieste vzniku. Domov je vnútri, v nás.

Kurátor: Adam Štěch