Intro / Diplomové projekty ateliéru keramiky VŠVU

Výstava je spoločná prezentácia diplomových kolekcií dvoch autoriek, študentiek ateliéru keramiky Simony JANIŠOVEJ a Moniky BRZEJ. Obe autorky nachádzajú inšpiráciu v tradícii, ale hneď od začiatku každá upriamuje pozornosť iným - sebe vlastným smerom, ich keramická tvorba sa vyznačuje viacerými rozdielmi.


Ideovým východiskom pre Simonu Janišovú je tradícia zostavovania svadobnej výbavy pre nevestu GLORY BOX. Autorka vytvorila s určitou mierou nadsázky pestrú kolekciu keramických doplnkov, pričom kladie dôraz na ich významovú a komunikačnú funkciu. „ Jej kameninové a porcelánové šperky asociujúce bizarné erotické pomôcky tak nemusia byť vnímané len ako zábavné a rozmarné „drobnosti“ do domácnosti, no takisto ako objekty citovej náklonnosti či fetiše, a pri troche irónie aj ako atribúty emancipovanej nevesty 21. Storočia,“ píše kurátorka výstavy Silvia S. Lutherová.

Ťažiskom tvorby Moniky Brzej je experimentovanie s dekoračnými technikami, skúmanie rôznorodých povrchom a manipulácia s výrazovosťou keramického povrchu. Inšpiruje sa tradičnou ľudovou technikou dekorovania tzv. „zadymovanej“ keramiky, pomocou špagátu zanecháva v hmote plastickú stopu, ktorú dokresľuje. „ Jej diplomová séria porcelánových mís s názvom FOLKSY - koncipovaných ako štrukturálne keramické obrazy či reliéfy s gestickými a lyrickými dekórami elementárnych tvarov, oživuje jednu z kľúčových tendencií keramickej tvorby druhej polovice 20. storočia , v rámci ktorej výtvarníci hľadali východiská v tradičnej, ľudovej, či „primitívnej“ tvorbe, aby vyjadrili príklon k prirodzenosti, autentickosti a individuálnosti umeleckého prejavu,“ charakterizuje tvorbu kurátorka Silvia S. Lutherová.