Slavo Pecúch - Drotman

Najnovšia kolekcia dizajnéra drotára Slavomíra Pecucha je opäť o testovaní nových možností tradičnej drotárskej techniky pri vytváraní funkčných dizajnérskych objektov relevantných aj pre súčasnosť. Už v minulosti presvedčil, že je schopný vytvárať z drôtu objemy, ktoré majú výrazný výtvarný potenciál. Línia jeho kovového drôtu plynulo prechádza do 3D foriem. Tie sú zbavené ornamentálnosti. Naopak dôležitá ja redukcia a hladká transparentnosť. Vo výsledku ale nie minimalisticky strohý, jeho objekty majú často organicky mäkký výraz. Nebojí sa ani asymetrie a cítime dôraz na optické vlastnosti drôtu, ktoré vytvárajú druhú výtvarnú rovinu ich pôsobenia v priestore. Sú priehľadné, akoby v obrysoch nakreslené jedným ťahom ruky. Svetlo cez ne preniká a vytvára geometrické hry tieňov. Dôležitá je aj mierka jeho vecí. Tento účinok je samozrejme badateľný v svietidlách, ale aj košoch a misách. Organické formy odkazujú na blízky vzťah k prírode, kde hľadá voľný, oslobodený priestor. Okrem toho je obdivovateľom čajovej kultúry a alternatívnej hudby. V novej kolekcii sa nechal inšpirovať tzv. kung-fu obradom prípravy čaju. Pre jeho potreby vytvoril aj kolekciu nábytkových solitérov – stolíka a taburetov pre vychutnanie jeho špecifickej prípravy aj chute. V hornej doske stolíka je zakomponovaný rošt aj drevená výlevka, pre stále zahrievanie čajovej kanvice oblievaním horúcou vodou. Do kolekcie zaradil aj drôtené obaly na LP platne. Pri ich návrhoch sa inšpiroval tým najbežnejším, čomu sa drotári venovali – podomovou opravou – drôtovaním kuchynského riadu. Papierové obaly s platňou teda zadrôtuje s tým, že platňa sa dá kedykoľvek vybrať. Ako celok sa ale posúva na úroveň originálneho výtvarného objektu. Pecuch svoj životný štýl kedysi zadefinoval ako etno pank. Jeho doterajšia tvorba tieto východiska potvrdzuje. Pridajme len, že je to etno pank so zmyslom pre systém. V jeho prípade pre výtvarne prepracovaný drôtený systém.

Ľubica Hustá

 
IMAGE_ID