Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV 2009


 

Nový ornament

ateliéry textilného dizajnu vysokých výtvarných škôl

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (SK)
Technická univerzita v Liberci (CZ)
Akadémia výtvarných umení Władysława Strzemińského v Lodži (PL)

23.1. - 20.3.2009

 
 

Michal Hanula

naOmaK II

dizajn z dreva, tradičné remeselné techniky v nových dimenziách a formách
interiérové nábytkové solitéry, stolovacie doplnky

26. 3. – 29. 5. 2009

kurátor výstavy: Peter Šugar

 
 

Martina Svozilová (ČR)

1923 x 1981 x 2008

Ochranné prostriedky v českej ľudovej tradícii a ich výtvarná interpretácia

26. 6. – 10. 8. 2009

kurátorka: V. Kleinová

 
 

Slavo Pecuch

Drotman

stolovacie a interiérové prvky, svietidlá a iný drôtený program

18. 8. – 16. 10. 2009

kurátorka: Ľubica Hustá

 
 

V krajine remesiel 2009

Výstava výsledkov 2. ročníka celoslovenskej
výtvarno-remeselnej súťaže detí

5. 11. - 19.12.2009

 
 

Dizajn štúdio ÚĽUV
Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 0905 / 122 170, e-mail: craft@uluv.sk

Otváracie hodiny: 

Utorok - Piatok 13.00 - 18.00 hod.
Sobota 10.00 - 14.00 hod.