textilmania

Modrotlač, tkanie, aplikovaná výšivka, tlače a viaceré ďalšie textilné i netextilné techniky sa objavia na výstave najnovšej tvorby ateliéru textilného dizajnu VŠVU v Bratislave, ktorá sa od 15. mája otvára v Dizajn štúdiu ÚĽUV. Ateliér od roku 2004 vedie Mária Fulková. Jeho koncepcia je založená na komplexnej výchove textilných dizajnérov – dôraz sa kladie na proces tvorby dizajnu, chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom živote. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu sú intermediálne presahy do iných umeleckých odborov aj mimo pôdy školy. Študentské projekty reflektujú historické, remeselné zázemie s transformáciou do súčasnosti, ako aj novátorské použitie nonkonformných materiálov a technológií. Skúsenosti študenti naberajú aj prostredníctvom výstav, súťaží, workshopov. V ostatnom období sa ateliér zapojil napr. do medzinárodného projektu Rooms for free, ktorý podporuje mladých textilných dizajnérov. V rámci tohto projektu sa prezentoval na medzinárodnom textilnom veľtrh vo Frankfurte, v poľskej Lodži sa zasa zapojil do medzinárodnej študentskej výstavy usporiadanej ako súčasť Trienále textilu. V Dizajn štúdiu ÚĽUV sa predstavia práce za ostatné dva roky – interiérové prvky, bytové textílie, odevné doplnky.
 
IMAGE_ID