Martin Bu spARTakiáda

Čo má spoločné spartakiáda s dizajnom? Ako súvisí najmasovejší komunistický rituál so súčasnou keramikou? Martin Bu - mladý slovenský keramický dizajnér svoju výstavu v Dizajn štúdiu ÚĽUV interpretuje takto: „Názov projektu „spaARTakiáda“evokuje telovýchovné podujatie z obdobia socializmu, ktorého cieľom bolo zapájať široké masy do pohybových aktivít pod heslom V zdravom tele zdravý duch. Analogicky, myšlienkou prezentovaného projektu, je ľahkou a nenásilnou formou sústrediť pozornosť laickej verejnosti na význam a postavenie kvalitného dizajnu v každodennom živote v zmysle parafrázovaného hesla V zdravom dome zdravý dizajn. Vynára sa tu podobnosť medzi „spartakiádou“ ako hromadne šírenou myšlienkou kultivácie tela a „spARTakiádou“ ako masovým šírením kvalitného autorského dizajnu.“ Ako Martin Bu ďalej rozvíja svoju ideu, verejnosť často ignoruje umeleckú kvalitu a individualitu predmetov každodennej potreby a do popredia dáva cenu a ľahkú dostupnosť. Konzumné – použi a zahoď tak vylučuje, aby ľudia k predmetom získali akýkoľvek bližší vzťah a mali možnosť aktívne kultivovať prostredie, v ktorom žijú.
Martin Bu tento koncept realizuje hravou, „športovou“ formou. Celkom obyčajné, masové produkty uvádza do nových kontextov – všíma si aj to, čo bežne u predmetu neregistrujeme. Ako napr. pri soľničke „Startrek“, kde je mu východiskom kartónový obal na vajíčka. Odliatím vnútra obalu do porcelánu vzniká predmet novej formy i funkcie. Zároveň však priamo súvisí s pôvodným predmetom, bez neho by jeho existencia nebola možná. Je jeho pripomienkou, ale aj pokračovaním.


 
IMAGE_ID