Peter Kršák
Jag i phuv / keramické objekty

Keramické objekty pod názvom Jag i phuv predstaví od konca augusta v Dizajn štúdiu ÚĽUV talentovaný nováčik Peter Kršák. Absolvent kunsthistórie na bratislavskej Filozofickej fakulte UK sa keramike intenzívne venuje len niekoľko rokov. Jeho voľné i úžitkové objekty na prvý pohľad prezrádzajú spriaznenosť s umením starovekých kultúr Číny, Egypta, Etrúrie. Permanentným motívom jeho tvorby sú zvieratá – reálne, ako napr. psy-strážcovia, sovy v sérii záhradných plastík, bájne zvery ako draci, či vlastné fantazijné tvory. Inokedy pracuje s amorfnými, organickými formami. Dôležité impulzy mu dodala aj tvorba a osobný prístup keramikárov Dagmar Rosůlkovej, Júlie Horovej a Juraja Martha. Pre Kršáka je prioritným problémom otázka tvaru – vyjadruje sa formou štylizácie a redukcie, dôležité miesto má uňho aj symbolické vyznenie objektov. Veľkú pozornosť Kršák prikladá spôsobu výpalu keramiky – namiesto štandardne využívanej elektrickej pece skúšal vypaľovať v peciach na drevo, až sa napokon sám dostal k stavbe týchto pecí. Dnes ich má na konte už niekoľko. Jednu z nich postavil aj pre seba – pri jej stavbe vychádzal z princípov tzv. japonskej dračej pece. Aj keď sa primárne zaoberá voľnou keramikou, v Dizajn štúdiu ÚĽUV sa objaví hlavne vo svojej úžitkovej polohe – prostredníctvom dóz, váz, mís.

 
IMAGE_ID