Underground for housewives

Výstava prezentuje tvorbu a spoluprácu dvoch šperkárok - Slovenky Bety K. Majerníkovej a Nemky Stefanie Klemp. Nejde v nej iba o šperky. Autorky sa tu "podomácky" vyrovnávajú s prerodom z čerstvých absolventiek výtvarných škôl na „praktikujúce“ výtvarníčky – šperkárky.

Bety K. Majerníková (1978)


Absolventka ateliéru Kov a šperk na VŠVU. V roku 2007 ukončila doktorandské štúdium na tej istej škole. V súčasnosti pôsobí ako asistentka práve vo svojom domovskom ateliéri. Popri tom sa venuje vlastnej tvorbe výtvarného šperku. Tematicky sa zaoberá otázkami pôvodnosti, originality a globálnych vplyvov. V jej prácach sa dajú nájsť šperky inšpirované nadnárodným dizajnom spotrebnej elektroniky, ako aj práce čerpajúce z národných tradícií a histórie. Vo svojej tvorbe využíva množstvo materiálov a techník, od klasických zlatníckych až po experimentálne. Často používa striebro, rôzne kovy, kamene, ako aj drevo plasty, gumu, latexy, epoxidové materiály a pod.

Stefanie Klemp (1979)


Nemecká výtvarníčka – šperkárka. Je absolventkou výtvarnej školy v nemeckom Idar-Obersteine v Nemecku. Počas štúdia Stefy Klamp absolvovala jeden semester v ateliéri Kov a šperk VŠVU v Bratislave. Jej diplomová práca „Erika“ získala cenu udeľovanú každý rok vybraným diplomovým prácam z celého sveta poprednou holandskou galériou šperku. Vo svojich prácach experimentuje s netradičnými materiálmi a formami. Jej vzťah k prírode je citeľný v materiáloch, ktoré preferuje: drevo, plsť, keramika, vlna... Rada pracuje aj s kovom a kameňmi. Autorka rada nachádza nové možnosti prezentácie a vystavovania svojich prác, ktoré sa aj vďaka jej ekologickému cíteniu často ocitajú v exteriéroch - prírodných prostrediach. Jej diela boli vystavované vo viacerých krajinách Európy i v USA.

 
IMAGE_ID