„ Pozor krehké“

 
Výstava s názvom „Pozor krehké“ je prehliadkou magisterských prác študentiek Ateliéru keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.


Veronika Selingerová (1980)
sa vo svojej práci nazvanej „Západovýchod" vyrovnáva so zážitkami a dojmami získanými počas svojich študijných ciest v „krajine Divokého západu" (Texas, USA) a „zemi Východu slnka" reprezentovanej tureckým Irmirom. Autorka skúma rozdielnosti ale i spoločné prvky oboch kultúr, čoho výsledkom sú objekty, vytvárajúce novú svetovú stranu akýsi „Západovýchod". V jej interpretácii sa nádoba stáva symbolom človeka, bytosti tvorenej prostredím v ktorom žije, pričom človek môže byť podobne ako nádoba prázdny, poloplný alebo naplnený až po okraj.

Eva Srníková (1981)
si pre svoju magisterskú prácu zvolila názov „Atmosféra verzus úžitok". Podarilo sa jej vytvoriť intímne prostredie pre dvoch ľudí na spôsob známeho tête-á-tête. Výsledkom je „Bubble" set inšpirovaný bublinami. Bublina sa tu stáva symbolom niečoho mäkkého a príjemného. Spoločné posedenie sa tým premieňa na zdroj vzájomného porozumenia a estetického prežívania.

Stanislava Wagnerová (1982)
vytvorila vzájomne kombinovateľnú súpravu mís rozličných tvarov a veľkostí pod názvom MI(Y)-SY(I). Autorka sa zamerala na riešenie technického detailu „nožičky" (úzkeho neglazovaného plastického pruhu vystupujúceho v dolnej časti z každého keramického predmetu, slúžiaceho ako dotyková plocha zabraňujúca pri výpale prilepeniu glazúry na podložku). Tento neprávom zaznávaný technický detail využila ako efektný dekoratívny prvok. Navyše jej inšpirácia písmom umožnila „zašifrovať“ do takto tvarovaných nožičiek akési „tajné odkazy“ pre konzumentov.

 
IMAGE_ID