mega work and jeweller

Spoločná výstava absolventov ateliéru Kov a šperk pod názvom „mega work and jeweller” je prehliadkou tvorby bývalých študentov umeleckého šperku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ateliér Kov a šperk bol založený na Katedre úžitkového umenia v roku 1990. Pod pedagogickým vedením doc. Antona Cepku a neskôr prof. Karola Weisslechnera, akad. arch., ktorý vedie ateliér od r. 1996, sa na profesionálnu dráhu vydala už dvadsiatka mladých tvorcov. Mnohí z nich sa dnes venujú tvorbe umeleckého i komerčného šperku, ale aj tvorbe interiérových objektov a produktového dizajnu, niektorí dokonca teoretickej a pedagogickej činnosti. Potenciál šperkárov našiel uplatnenie aj vo sfére dizajnu či v multimediálnom umení.
Tvorbu novej generácie slovenského umeleckého šperku reprezentujú Jana Machatová, Sylvia Jokelová, Daniela Mládeneková, Martin Potaš, Jakub Janiga, Lucia Ganzer, Juraj Novotný, Lucia Oreská, Monika Vančová, Soňa Kabáňová, Ján Sajkala, Marianna Kassayová, Lucia Čabalová, Bety K. Majerníková, Marian Hornyák, Hany Kašičková, Vincent Durbák, Jarmila Gottsteinová, Kristína Hrončeková, Alena Timkovičová, Matej Bezúch a Mária Nepšinská.

 
IMAGE_ID