oddelenie Dizajn a tvarovanie dreva na ŠÚV J. Vydru v Bratislave  

27. 6. – 28. 7. 2006

Výstava predstavuje výber z prác študentov oddelenia so zámerom prezentovať verejnosti hlavne úžitkovú tvorbu od drobných, komorných prác až po exteriérové riešenia dokladajúce širokospektrálne zameranie oddelenia. O tom, čo sa na oddelení za posledné roky deje, hovorí jeho vedúci – akad. sochár Marián Huba.

 
IMAGE_ID
"Predchodcom oddelenia bolo na Škole umeleckých remesiel oddelenie drevorobné, ktoré viedol prof. Ferdinand Hrozinka. Súčasné oddelenie dizajnu a tvarovania dreva sa hlási k odkazu ŠUR-ky, nakoľko mnohé tvorivé a pedagogické koncepcie ale i celkový duch a étos školy sú i po mnohých rokoch inšpiratívne a aktuálne.

Na oddelení sa snažíme žiakom poskytnúť sumu všeobecných informácií o výtvarnom umení a jeho vyjadrovacích prostriedkoch ako i špecifické znalosti a zručnosti týkajúce sa najmä výrobkov z dreva, ktoré je dominantným materiálom oddelenia. Od menších cvičení v prvom ročníku, zameraných na výtvarnú, remeselnú a technologickú abecedu, sa postupne prechádza k samostatným návrhom a realizáciám funkčných úžitkových predmetov ako sú hračky, nábytok, bytové doplnky, športové potreby, hudobné nástroje, šperky...

Navyše sa snažíme rozšíriť škálu možností uplatnenia našich absolventov, hľadať hlbšie (sociálne, ekologické, pamiatkarské) opodstatnenie ich tvorivej činnosti. Nachádzame oblasti, ktoré sú zatiaľ u nás na okraji záujmu, ktoré však otvárajú nezaplnený priestor pre zmysluplnú tvorivosť.

Ako príklad „prosociálnej kreativity“ spomenieme rad hračiek a rehabilitačných pomôcok, ktoré sme vytvorili pre pohybovo a zrakovo postihnuté deti a tvorivé dielne, ktoré robíme v ústavoch pre mentálne postihnutých.

O spojenie výtvarna s ekológiou sa snažíme v bezprostrednom okolí školy. „Modelovaním“ terénu sa pokúšame zahojiťdevastačné stavbárske zásahy. Prvky drobnej architektúry či exteriérového dizajnu osádzame do krajiny tak, aby čo najmenej narúšali prírodné prostredie. Vytvárame živé vŕbové stavby. Sadíme mladé a ošetrujeme staré stromy.

Hľadáme inšpiráciu v ľudovom umení a životnom štýle minulosti ako v protiklade ku kultúrnej vykorenenosti, nevkusu a konzumu. Učíme sa ovládať tradičné remeslá a hľadáme možnosti ich súčasného využitia. Organizujeme brigády na záchranu ľudovej architektúry...

Rozbiehame návrhársku spoluprácu s tradičnými slovenskými fabrikami na výrobky z ohýbaného dreva.

Výsledky oddelenia prezentujeme na výstavách, v súťažiach a na stránkach odborných časopisov.

Našich absolventov by sme radi videli ako tvorcov, schopných nielen vytvárať ale o zmysle a perspektívach ľudských výtvorov aj uvažovať. Schopných presadzovať a spoluvytvárať taký životný štýl, kde hmotná kultúra nebude ubíjať ale kultivovať ducha, nebude zraňovať ale ochraňovať prírodu."

akad. sochár Marián Huba

 

Dizajn štúdio ÚĽUV
Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 0905 / 122 170, e-mail: craft@uluv.sk

Otváracie hodiny: 

Utorok - Piatok 13.00 - 18.00 hod.
Sobota 10.00 - 14.00 hod.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava > 2006 > Oddelenie Dizajn a tvarovanie dreva