Folk & Fashion
confrontation

ateliér odevného dizajnu VŠVU v Bratislave
(pedagóg: doc. Júlia Sabová, akad. mal.)

Boris Hanečka, Andrea Kvasnicova, Milota Krajinčáková,
Alžbeta Presová, Lenka Sršňová, Mgr. Art Mária Štraneková
Fotografie: Martin Varholík

31. 1. - 3. 3. 2006

 
IMAGE_ID

Alžbeta Presová (1983)

štúdium

 • Stredná umeleckopriemyselná škola, Uherské Hradiště,
  odbor návrhárstvo a modelárstvo odevov
 • VŠVU, ateliér odevného dizajnu (pedagóg: doc. Júlia Sabová, akad. mal.)

Milota Krajinčáková (1982)

štúdium

 • 1997 - 2001: Stredná priemyselná škola odevná, Trenčín
 • od 2002: VŠVU, ateliér odevného dizajnu (pedagóg: doc. Júlia Sabová, akad. mal.)

Andrea Kvasnicová (1982)

štúdium

 • Združená stredná škola odevná, Bratislava, odbor modelovanie a navrhovanie odevov
 • od 2001: VŠVU, ateliér odevného dizajnu (pedagóg: doc. Júlia Sabová, akad. mal.)

ocenenia

 • 2000: 1. miesto, Mladý módny tvorca
 • 2005: 1. miesto, Hennessy & Art Prize
 • 2005: 3. miesto Prague Fashion Week - Junior

Mária Štraneková (1977)

(majkastranka@hotmail.com

štúdium

 • 1990 -1995: Stredná priemyselná škola odevná, Trenčín, odbor modelovanie a navrhovanie odevov
 • 1997 -1999: Pedagogická fakulta UK, Bratislava
 • 1999 - 2004: VŠVU, ateliér odevného dizajnu (pedagóg: doc. Júlia Sabová, akad. mal.)
 • 2002: študijný pobyt, University of Newcastle (GB), odbor výtvarné umenie
 • 2003 - 2004: študijný pobyt, UMPRUM, Praha, ateliér odevného dizajnu (pedagóg: Jozef Ťaptuch)
 • od 2005: doktorandské štúdium, VŠVU, Bratislava

Lenka Sršňová (1983)

štúdium

 • 1998 - 2002: ŠÚV, Ružomberok
 • od 2003: VŠVU, ateliér odevného dizajnu (pedagóg: doc. Júlia Sabová, akad. mal.)

ocenenia

 • 2005: 1 . miesto, medzinárodná súťaž textilného dizajnu " Where Fashion steps it leaves a print ", Lyon (F)

Boris Hanečka (1983)

štúdium

 • ŠÚV J. Vydru, Bratislava (pedagóg: akad. soch. M. Zdravecký)
 • od 2001: VŠVU, ateliér odevného dizajnu (pedagóg: doc. Júlia Sabová, akad. mal.)
 

Dizajn štúdio ÚĽUV
Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 0905 / 122 170, e-mail: craft@uluv.sk

Otváracie hodiny: 

Utorok - Piatok 13.00 - 18.00 hod.
Sobota 10.00 - 14.00 hod.