Médium Textilu | Koexistencia dvoch svetov

od 8. 6. 2022 do 5. 9. 2022 (pondelok – piatok, 13.00 – 18.00 hod.)
Dizajn štúdio ÚĽUV

 

Dve polohy textilu, ktoré reflektujú toto médium v jeho diametrálne rozdielnych možnostiach. Aj takto by sme mohli v skratke priblížiť obsah výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV. Svoju tvorbu tu prezentujú dve absolventky Ateliéru textilnej tvorby v priestore VŠVU v Bratislave.

 
 

Diana Bilichenko prezentuje svoju magisterskú prácu, ktorou sa obracia do minulosti. Autorka pochádza z Ukrajiny a vo svojej tvorbe reflektuje vzťah k národnej kultúre a prírode. Hľadá spojenie s tým, čo od dávnych čias formovalo naše vnímanie, estetiku či skúsenosti. Návrat ku koreňom chápe až doslovne. Regulovaným pestovaním si podriaďuje prírodu a vytvára štruktúry z koreňov, ktoré prerastajú textilné fragmenty. Textílie sú realizované rôznymi historickými technikami - paličkovaním, vyšívaním, tkaním. Zároveň sú nositeľmi magických symbolov z pradávnych dôb. Bilichenko zámerne umocňuje postupný deštrukčný proces rozkladu výlučne prírodných materiálov. Svojou krehkou prácou poukazuje na pominuteľnosť zvykov, ľudskej existencie, pamäte, umenia. Núti nás uvažovať a prehodnocovať vlastné hodnoty.

Júlia Jurinová predstavuje výsledky svojho doktorandského projektu Textilný objekt a jeho intermediálne presahy. Upiera svoj zrak do budúcnosti, na nové technológie. Naznačuje viaceré cesty digitalizovaných procesov v textilnej tvorbe. Jednou z nich je aj jej kolekcia textilných objektov, ktorá približuje digitálnu fabrikáciu s použitím 3D tlače na textilný materiál. Jurinová v nej zhodnocuje vizuálne možnosti aktívnej textílie, jej schopnosti samo skladania do trojrozmerných kompozícií. Zaujímavou súčasťou jej prezentovaných prác je aj taftovaný koberec Vektorové polia, ktorý je výsledkom generatívneho procesu navrhovania. Prezentuje aj nositeľný interaktívny objekt Distance – Dissonance s elektronickými senzormi a iné projekty. Svojim výskumom sa snaží nachádzať nielen nové estetické východiská, ale predovšetkým konkrétne riešenia environmentálnej krízy cez digitálne nástroje, technológie a procesy tvorby.

Sprievodné podujatia: 15. 6. 2022 (streda) 10:30 a 17:00 – komentovaná prehliadka k výstave.

Médium Textilu | Koexistencia dvoch svetov

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava > 2022 > Médium Textilu | Koexistencia dvoch svetov