INOVAŤ

Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy INOVAŤ dňa 8.12. 2022 o 17.00 hod.

od 28. 9. 2022 do 16. 12. 2022 (pondelok – piatok, 13.00 – 18.00 hod.)
Dizajn štúdio ÚĽUV

 

Výstava INOVAŤ v Dizajn štúdiu ÚĽUV je druhou samostatnou prezentáciou študentov, pedagógov a absolventov ateliéru Inovácia, ktorý existuje od roku 2005 a funguje v rámci Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Fakulta umení TUKE). Výstava zaznamenáva dianie v ateliéri v období rokov 2013 až 2022 s dôrazom na najnovšiu tvorbu. Cieľom štúdia v ateliéri Inovácia je riešenie rôznych dizajnérskych problémov, ktoré vyúsťuje do dizajnérskych objektov bežných pre každodenný život.

Vzhľadom na úsporné opatrenia výstava potrvá do 16. decembra 2022.

 
 

V analýze každého problému sa študenti stretnú s materiálnym aj technologickým experimentovaním, v procese tvorby aktívne zasahujú do praktickej, estetickej aj symbolickej funkcie výrobku. Stimuláciou racionálnej a emocionálnej polohy riešenia dosahujú výsledky v podobe inovatívneho dizajnu.

Na výstave sa predstavia ôsmi študenti, šiesti absolventi a traja pedagógovia s návrhmi z oblasti bývania, stolovania, voľného času, objavia sa tu aj témy udržateľnosti, narácie alebo nomádskeho spôsobu života. Pre ateliér je príznačný záujem o presahy do umenia a remesla.

Vedúci ateliéru, prof. Tibor Uhrín, dekan Fakulty umení TUKE, dizajnér, pedagóg, odborník pre oblasť dizajnu a dlhoročný partner ÚĽUV-u priblížil aktuálne dianie v ateliéri slovami: „Nachádzame sa v bode, keď na seba narážajú zdanlivo protichodné tendencie – tradícia a súčasnosť. Dizajn ako mimoriadne dynamická oblasť tvorivej činnosti, je dnes hybnou silou zmeny. Ako ukazujú nové situácie, ktoré priniesol jeho súčasný rozvoj, vzniká priestor na nové prepojenia tradičného remesla a súčasného dizajnu. Tieto prieniky prinášajú prekvapivé spojenia, nápady a posuny, ktoré obohacujú dizajn o prvok identity a remeslo zas o nové technologické prístupy“.

Cieľom spolupráce medzi ÚĽUV-om a Fakultou umení TUKE je zachovávanie a rozvíjanie tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Na remeselnú tradíciu nemusíme nazerať ako na niečo statické a zakonzervované v čase. Zdroj tradície, z ktorej vychádza vytrvalý prúd vedomostí a inovácií sa nezastavil, ale pretrváva dodnes.

Na výstave uvidíte práce študentov – Barbary Bezákovej, Kristíny Demkovej, Kristíny Kmecovej, Karin Kolesárovej, Martina Kuzderu, Petra Majerníčka, Patrície Paluškovej, Štefánie Suchodolinskej; a absolventov – Silvie Bárdovej, Anny Márie Digoňovej, Patrika Greguša, Dominiky Mačákovej, Denisy Slivovičovej. Vystavujú tiež odborní asistenti a pedagógovia ateliéru Inovácia – Mária Bujňáková, Pavol Capik a doktorand Patrik Knoblich.

INOVAŤ