Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV 2022


 

Médium Textilu | Koexistencia dvoch svetov

Dve polohy textilu, ktoré reflektujú toto médium v jeho diametrálne rozdielnych možnostiach. Aj takto by sme mohli v skratke priblížiť obsah výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV. Svoju tvorbu tu prezentujú dve absolventky Ateliéru textilnej tvorby v priestore VŠVU v Bratislave.

8. 6. 2022 – 5. 9. 2022

Sprievodné podujatia: 15. 6. 2022 (streda) 10:30 a 17:00 – komentovaná prehliadka k výstave.

 
 

V krajine remesiel 2021

Súťaž „V krajine remesiel“ poskytuje priestor rozvoju zručností, tvorivosti a fantázie detí a mládeže vo veku 8 až 18 rokov, ktorí majú záujem prostredníctvom tradičných ľudových remesiel vyjadriť svoje umelecké cítenie a výtvarnú kreativitu. 8. ročník tejto súťaže je dôkazom toho, že napriek nevyhnutnej spoločenskej izolácii bolo potrebné uniknúť do sveta fantázie, kde vládnu farby a tvar určuje priestor, kde rozvoniavajú prírodné materiály a neexistujú žiadne limity. To, ako sa podarilo pedagógom, výtvarníkom a rodičom mladú generáciu inšpirovať a odovzdať jej svoje vedomosti a zručnosti, môžete vidieť na reinštalácii výstavy všetkých prác zapojených do tohto ročníka. Prehliadka remeselnej tvorivosti detí a mládeže prichádza z Regionálneho centra ÚĽUV Košice do Bratislavy, s cieľom priblížiť ju aj rodičom, deťom a pedagógom zapojeným do súťaže z ďalších regiónov Slovenska a inšpirovať ich do budúcnosti. Reinštalácia výstavnej prehliadky je verejnosti sprístupnená od 7. 4. do 31. 5. v Dizajn štúdiu ÚĽUV na Dobrovičovej 13 v Bratislave.

7. 4. 2022 – 31. 5. 2022