O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“

od 8. 11. 2019 do 31. 5. 2020

VÝSTAVA BOLA PREDČASNE UKONČENÁ

 

Výstava „O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“ je ukážkou troch kolekcií pätice autoriek, ktoré predstavujú smery vychádzajúce z poctivosti remesla, lásky k prírode a k človeku. Autorky sa pokúšajú  práve cez odev zachytiť dôležitý odkaz našej generácie do budúcnosti, a to uvedomenie si seba, prírody a zmyslu života. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 8. 11. 2019 do 31. 5. 2020 v Dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave.

 
 

V súčasnosti  sa neustále apeluje na ekologické témy a zmenu postoja výrobcov, dizajnérov či samotných jednotlivcov  k životnému prostrediu. Uvedomenie si ekologických dôsledkov produkcie už v začiatku tvorby vedie k hľadaniu nových  inovatívnych stratégií. V snahe o „spomalenie“ a udržateľnosť hodnoty tvorby sa nesie i tvorba mladých dizajnérok, ktorá nie je ovplyvňovaná módnymi vlnami. Práve naopak, v súlade s myšlienkou ekológie a slow fashion tvoria súčasť dnešného smerovania módy ako takej.

Vystavujúci autori:

Mária Štraneková
Kolekcia Skelet vnemu – Eva Husárová
Kolekcia I´m not a robot  – Nora Čanecká
  – Erika Daxnerová
  – Barbora Jakubová
 

Sprievodné podujatia:
25. 2. 2020 – Posledný dotyk s kolekciou Skelet vnemu