Eva Olexíková: „Odtlačok nekonečna“

od 7. 6. 2019 do 25. 10. 2019

 

Autorská výstava odevnej dizajnérky Evy Olexíkovej ponúka prehľad jej odevnej a textilnej tvorby. Jej kreácie sa vyznačujú invenčnosťou, zaujímavým vrstvením najmä prírodných materiálov, citlivou voľbou štruktúr, dezénov, originálnou siluetou a rafinovanosťou strihov. Cez nánosy príťažlivých  farieb, tvarov, mikro a makro častíc zaznamenáva stopy svojich myšlienok a predstáv, premenlivosť a nádheru nášho pozemského sveta – a v tom spočíva jedinečnosť a krása jej umeleckej  výpovede.

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava > 2019 > Eva Olexíková: „Odtlačok nekonečna“