Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV 2019


 

O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“

Výstava „O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“ je ukážkou troch kolekcií pätice autoriek, ktoré predstavujú smery vychádzajúce z poctivosti remesla, lásky k prírode a k človeku. Autorky sa pokúšajú práve cez odev zachytiť dôležitý odkaz našej generácie do budúcnosti, a to uvedomenie si seba, prírody a zmyslu života. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 8. 11. 2019 do 31. 5. 2020 v Dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave.

Dizajn Štúdio ÚĽUV v Bratislave, od 8. 11. 2019 do 31. 5. 2020.

VÝSTAVA BOLA PREDČASNE UKONČENÁ

Sprievodné podujatia:
25. 2. 2020 – Posledný dotyk s kolekciou Skelet vnemu

 
 

Eva Olexíková: „Odtlačok nekonečna“

Autorská výstava odevnej dizajnérky Evy Olexíkovej ponúka prehľad jej odevnej a textilnej tvorby. Jej kreácie sa vyznačujú invenčnosťou, zaujímavým vrstvením najmä prírodných materiálov, citlivou voľbou štruktúr, dezénov, originálnou siluetou a rafinovanosťou strihov. Cez nánosy príťažlivých farieb, tvarov, mikro a makro častíc zaznamenáva stopy svojich myšlienok a predstáv, premenlivosť a nádheru nášho pozemského sveta – a v tom spočíva jedinečnosť a krása jej umeleckej výpovede.

Dizajn Štúdio ÚĽUV v Bratislave, od 7. 6. 2019 do 25. 10. 2019.

 
 

TVAR / Shape

Ústredie ľudovej umeleckej výroby prináša do výstavného priestoru Dizajn štúdia ÚĽUV na Dobrovičovej 13 v Bratislave novú autorskú výstavu pod názvom TVAR / Shape, ktorá ponúka ukážku produkcie keramického dizajnéra Milana Hanka. Minimalizmus, funkčnosť, elegancia jeho tvorby rozhodne fascinuje milovníkov (nielen) severského dizajnu. Výstava  bude verejnosti  prístupná od 8. februára 2019 do 24. mája 2019.

Dizajn Štúdio ÚĽUV v Bratislave, od 8. 2. 2019 do 24. 5. 2019.

Sprievodné podujatia:
11.4.2019 – Stretnutie s autorom spojené s prezentáciou tvorby