Predplatné RUD - Objednávka pre právnické osoby v SR

 
Objednávka predplatného časopisu Remeslo – Umenie – Dizajn
Ročník 2017
 
Kontaktné údaje
 
Adresa doručovania
  
  
 

» Objednávka starších čísel RUD

 

Informácia pre predplatiteľa: Objednávky predplatného časopisu RUD vybavuje na základe poverenia vydavateľa časopisu spoločnosť L.K. Permanent, s. r. o., ktorá stanovuje pre predplatiteľov jednotné zmluvné podmienky. O zaregistrovaní Vašej žiadosti a podmienkach doručovania časopisu Vás bude informovať priamo L. K. Permanent.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Objednávka časopisu > Objednávka pre právnické osoby v SR