Predplatné RUD - Objednávka pre fyzické osoby v SR

 
Objednávka ročného predplatného časopisu Remeslo – Umenie – Dizajn
Ročník 2018
 
Kontaktné údaje
  
  
 

 

» Objednávka starších čísel RUD

 

Informácia pre predplatiteľa: Objednávky predplatného časopisu RUD vybavuje na základe poverenia vydavateľa časopisu spoločnosť L.K. Permanent, s. r. o., ktorá stanovuje pre predplatiteľov jednotné zmluvné podmienky. O zaregistrovaní Vašej žiadosti a podmienkach doručovania časopisu Vás bude informovať priamo L. K. Permanent.