Časopis RUD

 

Remeslo, Umenie, Dizajn (RUD) 2021
vydáva Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave
rozsah: 80 strán, periodicita: 2 čísla ročne, celofarebný.

Cena výtlačku: 4,90 €

Staršie ročníky a jednotlivé čísla
/do roku 2020 periodicita 3 čísla za rok/
/do roku 2017 periodicita 4 čísla za rok/

Cena ročník 2020: 3,70 € / výtlačok
Cena ročník 2019: 3,70 € / výtlačok
Cena ročník 2018: 3,70 € / výtlačok
Cena ročník 2017: 3,70 € / výtlačok
Cena ročník 2015 – 2016: 2,00 € / výtlačok

+ poštovné a balné dobierka v SR do 2 kg: 3,40 €
+ poštovné a balné dobierka v SR nad 2 kg: 5,00 €

 
 

 

Formulár vám umožňuje objednať si konkrétne číslo časopisu:

  • RUD – Objednávka pre fyzické osoby v SR: jednotlivo
  • RUD – Objednávka pre právnické osoby v SR: jednotlivo

 

Objednávky RUD – čísla jednotlivo:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
email: publikacie@uluv.sk

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Objednávka časopisu