2022
RUD 2022-1

ÚĽUV na celý život – Spomienka na Annu Chlupovú

Zora Valentová

ÚĽUV na celý život – Spomienka na Annu ChlupovúUž od začiatkov činnosti ÚĽUV-u bolo pre organizáciu príznačné, že jeho zamestnanci s ním spojili svoje pracovné pôsobenie na dlhé roky, či celý život. V prípade ÚĽUV-u zohrával úlohu najmä charakter práce, ktorý človeka nielen lákal, ale aj viazal. Lákal špecifickou oblasťou svojho pôsobenia – umením a remeslom, výskumnými a tvorivými možnosťami, a viazal prepojením s početnou skupinou individualít, najlepších zástupcov rozmanitých remesiel a tradičných výrob na Slovensku. Tak to bolo aj v prípade pani Anny Chlupovej, ktorá z hľadiska dĺžky svojho pôsobenia v tejto organizácii stojí na čele zoznamu kolegýň a kolegov, ktorých mená by v histórii ÚĽUV-u nemali zostať nepovšimnuté. Do organizácie nastúpila ako osemnásťročná absolventka Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, odboru textil. V Ústredí ľudovej umeleckej výroby odpracovala 47 rokov, čo je najdlhšie obdobie spomedzi všetkých zamestnancov vôbec.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2022:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2022 > RUD 01/2022 > ÚĽUV na celý život – Spomienka na Annu Chlupovú