2022
RUD 2022-1

Nové prezentačné koncepcie a vízie Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV-u)

Mária Hriešik Nepšinská, Tomáš Mikolaj

Nové prezentačné koncepcie a vízie Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV-u)Súčasným trendom výstavníctva nielen v oblasti umeleckoremeselnej tvorby je prezentácia diel z pohľadu kontextuálneho uchopenia témy, napríklad formou hľadania prienikov histórie a súčasnosti. Jednou z metód tohto prístupu je rovnocenná prezentácia zbierkových muzeálnych artefaktov spolu s dielami moderného i súčasného dizajnu, ktoré vychádzajú zo znalostí tradičných materiálov alebo technológií, prípadne prichádzajú s inovatívnymi riešeniami. Ambíciou nového konceptu výstav je upriamiť pozornosť diváka na konkrétny materiál a ukázať ho komplexne v celej škále výrazových možností.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2022:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2022 > RUD 01/2022 > Nové prezentačné koncepcie a vízie Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV-u)