2021
RUD 2021-1 | RUD 2021-2

Za všetkým sú ľudia

Martina Bizovská, Eva Ševčíková

Za všetkým sú ľudiaMgr. Eva Ševčíková, absolventka dejín umenia a etnológie na Masarykovej univerzite v Brne, dlhoročná externá spolupracovníčka, ale aj interná zamestnankyňa Ústredia ľudovej umeleckej výroby, opätovne pôsobí v organizácii od januára 2021. Po úspešnom absolvovaní výberového konania bola dňa 1. júla 2021 vymenovaná do funkcie generálnej riaditeľky ÚĽUV-u. O jej plánoch a víziách, ale aj smerovaní inštitúcie sa dozviete viac v našom rozhovore.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2021: