2021
RUD 2021-1 | RUD 2021-2

Sústruženie a jeho premeny

Michal Hanula

Sústruženie a jeho premenySústruženie patrí k mojim najobľúbenejším technikám spracovania dreva. Mal som asi desať rokov, keď ma strýko prvýkrát postavil k sústruhu s dlátom v ruke. Odvtedy je táto činnosť pre mňa pasiou, ktorá ma sprevádzala počas štúdia na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a postupne aj na Fakulte umení v Košiciach. Sústruženie dreva momentálne využívam nielen vo svojej voľnej tvorbe, ale aj ako pedagóg. Základy tohto remesla vyučujem v Škole umeleckého priemyslu v Ružomberku a pre pokročilých príležitostne aj na kurzoch v zahraničí.
V texte sa dozviete viac o terminológii spojenej so sústružením, o histórii remesla, a tiež o  sústružníkoch, v ktorých tvorbe badať prechod od úžitkovosti k umeleckým objektom.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2021: