2021
RUD 2021-1 | RUD 2021-2

Nová tvár Dvora remesiel ÚĽUV-u

Tomáš Mikolaj

Nová tvár Dvora remesiel ÚĽUV-uÚstredie ľudovej umeleckej výroby realizuje projekt Z dreva stvorené – oživenie verejných priestorov funkčnými dizajnovými prvkami ukotvenými v tradičnom remesle. V rámci neho piati študenti Ateliéru interiérového dizajnu Vysokej školy výtvarných umení vytvorili výtvarno-architektonické návrhy riešenia priestoru Dvora remesiel ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave. Vybraný návrh študentky Tímey Kepovej sa bude realizovať aj v praxi, prvé kroky dokonca už tento rok.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2021:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2021 > RUD 02/2021 > Nová tvár Dvora remesiel ÚĽUV-u